menu close menu

Wat is Macula Degeneratie

Macula degeneratie (MD) is een oogaandoening waardoor de gezichtsscherpte afneemt. MD is eigenlijk een verzameling oogaandoeningen. Elke aandoening ontstaat op een andere manier. De enige overeenkomst is dat het schade aanricht op dezelfde plek in het oog: de zogenaamde gele vlek, ofwel de Macula Lutea, kortweg Macula

 

Wat is Macula?

Het centrale deel van het netvlies, nauwelijks enkele milimeters groot, is de Macula. Alleen via de Macula is het centrale scherp zien mogelijk.
Door MD wordt de Macula en dus het scherp zien aangetast.

 

De belangrijke typen MD:

Juveniele MD: Deze treedt al op jonge leeftijd op en is erfelijk. Er zijn verschillende vormen. Dit type MD komt betrekkelijk weinig voor.

 

Seniele of leeftijdsgebonde MD (LMD): In de westerse wereld, is leeftijdsgebonden Macula degeneratie de belangrijkste oorzaak van blijvende achteruitgang van het gezichtsvermogen bij mensen boven de 55 jaar.

 

Twee belangrijke vormen zijn te onderscheiden: ‘droge’LMD en ‘natte’LMD. Bij ‘droge’LMD gaat vooral de fijne structuur van de macula verloren. Bij’natte’LMD treden daarnaast ook lekkage uit bloedvaatjes, vaatnieuwevormingen en/of bloedingen in het netvlies op.

 

Voorkomen

Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van anti-oxidanten de achteruitgang van LMD kunnen vertragen. Momenteel wordt onderzocht of laserbehandeling van voorstadia van LMD zinvol is. Resultaten hievan moeten worden afgewacht. Mensen die meer dan een pakje sigaretten per dag roken blijken 5x meer kans op LMD te hebben. Dit verhoogde risico blijft tot 15 jaar na het stoppen.

 

Verder

Hoewel de werkelijke oorzaak van LMD niet bekend is, wordt het vaak slijtage genoemd. Dit is dus niet te wijten aan dat men de ogen verkeerd zou hebben gebruikt. Ook intensief gebruik van loupes of andere hulpmiddelen verergert het ziekteproces niet. Er zijn verschillende andere aandoeningen van het inwendige oog die -afhankelijk van hun natuur- op allerlei plaatsen kunnen optreden. Die plaats kan dus ook wel een het gebied van de Macula zijn. Deze aandoeningen hebben echter niets met MD te maken, hoewel er overeenkomstige klachten kunnen optreden. Deze aandoeningen blijven hier, bij de bespreking van MD, buiten beschouwing.

 

In dit stuk is in het kort weergegeven wat Macula Degeneratie is, wat het betekent het te hebben en hoe men kan leren ermee om te gaan.
Verdere vragen over de ziekte kun u stellen aan uw eigen oogarts.

 

(bron: folder essilor)

macula

Deel dit:
css.php