menu close menu

Wat is glaucoom

Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Deze zenuwvezels verbinden het netvlies met de hersenen. Door het verlorengaan van de zenuwvezels ontstaan blinde vlekken (gezichtveld-defecten). De oogarts kan zien dat de oogzenuw geleidelijk verandert.

In het begin blijft dit vaak onopgemerkt, omdat het langzaam gebeurt. Pas als er al uitgebreide schade is opgetreden, ontdekt men dat er iets mis is. Als de ziekte niet of onvoldoende wordt behandeld zullen de gezichtsvelddefecten groter worden en kan in een laat stadium ook het scherp zien aantasten
De ziekte Glaucoom komt veel voor, een vroegtijdige glaucoomscreening kan pijnloos en eenvoudig onnodige blindheid voorkomen. Dit gebeurt door de oogdrukmeting (tonometrie)

 

Bij Walter Optiek kunt u altijd binnen stappen voor een oogdruk meting.

 

Risicofactoren

  • Glaucoom in de familie. Als glaucoom voorkomt bij iemands naaste (1e en 2e graads-)familieleden, is de kans op glaucoom 10 maal hoger dan voor iemand zonder glaucoom in de familie.
  • Hoge leeftijd. Op hoge leeftijd komt glaucoom veel vaker voor (4% van de menzen ouder dan 80 jaar heeft glaucoom)
  • sterke bij- of verziendheid
  • negro├»de mensen hebben vaker glaucoom
  • afwijkingen van de bloedvaten bij of in het oog

 

Behandeling van glaucoom

Op dit moment is de enige bewezen therapie van glaucoom het verlagen van de oogdruk. Indien de oogdruk voldoende verlaagd wordt, kan een verdere toename van de gezichtvelddefecten in de overgrote meerderheid van de gevallen worden voorkomen. Reeds aanwezige gezichtvelddefecten kan men echter niet meer ongedaan maken. Daarom is het van groot belang dat glaucoom in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt

 

(bron: folder essilor)

glaucoom

Deel dit:
css.php